У студії: Ольга Поркуян, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

На які спеціальності можна вчитися, чи достатня матеріальна база та який кадровий потенціал вузу.

Позначки: